Lyssna på sidan Lyssna
Ett par skor på asfalterad yta. Skorna står vid tre målade pilar som visar väg både rakt fram, till höger och vänster.

Arbetsmarknadsenhet

Kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, vänder sig till personer som behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till egen försörjning genom arbete eller utbildning. Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete med andra verksamheter inom kommunen och samverkar även med aktörer utanför kommunen, till exempel arbetsförmedlingen.

Verksamhetens uppdrag är att minska arbetslöshet och bidragsberoende bland kommunens invånare. Målgruppen för verksamheten är personer som av olika skäl befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara på grund av att personen varit arbetslös under en längre tid, har en funktionsnedsättning eller arbetshinder av något slag. Verksamheten ger stöd och vägledning för att deltagarna steg för steg ska komma närmare egen försörjning.

Att delta i verksamheten

Deltagarna aktualiseras via arbetsförmedlingen eller kommunens individ- och familjeomsorg. Som första steg genomförs en kartläggning av deltagarens utbildningsnivå, tidigare arbetserfarenheter och intressen. Tillsammans med deltagaren planeras insatser som ska stärka, stödja och motivera deltagaren att öka möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Det kan handla om att prova på olika sysselsättningar, praktik, utbildning och anställning. Insatserna kan erbjudas och genomföras på olika sätt. Det kan vara inom arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter, inom någon annan verksamhet i kommunen samt även inom något av de olika företag som finns i kommunen.

Här kan du som är leverantör av förmedlingstjänster kontakta oss

Om du är leverantör åt arbetsförmedlingen kan du använda det här formuläret för att komma i kontakt med chef eller arbetsledare inom arbetsmarknadsenheten. Du får återkoppling inom tre arbetsdagar.


Personuppgifter
Personuppgifter

Här beskriver du ditt ärende. OBS – lämna inga personuppgifter!

För frågor om uppdrag

  • Kontakta någon av våra arbetsledare om du har frågor om uppdrag. Telefonnummer och mejladress finns i Kontakta oss-rutan här på sidan.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsenheten

Norra Strandvägen 1

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: