Lyssna på sidan Lyssna

Restaurang­rapport

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska lämna in en restaurangrapport varje år. Den kommer med post i början av året och ska vara inlämnad senast den 1 mars.

Vad innehåller en restaurangrapport?

I restaurangrapporten redovisas omsättning, normalpriser för varje typ av alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat samt inköp.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna ligger till grund för den årliga tillsynsavgiften för serveringstillståndet, men används också för uppföljning och statistik.

Lämna in senast den 1 mars

Miljö- och byggavdelningen postar restaurangrapporten under slutet av året. Redovisningsperioden avser den 1 januari till den 31 december och restaurangrapporten ska vara inlämnad senast till den 1 mars efterföljande år.

Skicka in rapporten via e-tjänst

Restaurangrapporten registreras direkt via Folkhälsomyndighetens e-tjänst. För att logga in behövs organisationsnummer och lösenordet som står längst upp i högra hörnet på rapporten.

Ej inkommen rapport

Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar miljö- och byggavdelningen en påminnelse. Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport är 1 timme.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: