Lyssna på sidan Lyssna
Vårdpersonal

Arbeta hos oss

Att arbeta på kommunen är meningsfullt, inspirerande och viktigt. Hos oss finns ungefär 65 yrkesgrupper som arbetar inom en mängd olika områden. Vi söker ständigt efter engagerade, duktiga och kompetenta medarbetare som vill vara med och ge en god service till invånarna. Vill du bli en av oss?

Strömsunds kommun är en av länets största arbetsgivare med cirka 1.450 medarbetare. Utbildning, omsorg och sjukvård, kultur och fritid, gator, renhållning, dricksvatten och byggnadsfrågor är några exempel på områden som kommunen an­svarar för. Ibland tas våra verksamheter för givna men för att skapa ett bra samhälle krävs både kunskap, vilja och engagemang av våra medarbetare.

Våra arbeten är meningsfulla

Arbetar du inom kommunen ingår du i ett viktigt och meningsfullt sammanhang. Det vi gör har stor betydelse för många. Vi formar Strömsunds kommuns framtid och skapar bra vardagar för invånare, besökare och företagare. Vi jobbar också aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Stort behov av personal

Vi har ett stort behov av att rekrytera personal de kommande åren på grund av stora pensionsavgångar. Flest nya jobb blir det inom vård, förskola, skola och omsorg men även i andra verksamheter. Totalt handlar det om mellan 40 och 50 nyanställningar per år framöver. Jobben är spridda över hela kommunen.

Visste du?

Vi har stort behov av personal framöver och jobben är spridda i hela kommunen.

Kontakta oss

HR-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: