På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Rött hjärta i sten.

Drogförebyggande arbete

Alkoholbruket bland ungdomar har minskat nationellt. Det har minskat ännu mer lokalt i Strömsund, vilket är mycket positivt. Men det gäller att enträget fortsätta det strategiska och långsiktiga förebyggande arbetet.

Insatser som pågår i kommunen

  • föräldraprogram
  • ”Effekt” på högstadieskolornas föräldramöten
  • tobaksförebyggande insatser
  • föreläsningar för både föräldrar och skolpersonal
  • kampanjer mot langning och fyllekörning
  • ”Tillsammans mot nätdroger” – samarbete kring utlämningsställen.

Alla vuxna är viktiga förebilder

När föräldrar är tydliga i sitt budskap till sina barn ser vi att debutåldern för alkoholdrickande blir högre och att färre dricker.

Drogförebyggande samordnare

Drogförebyggande samordnarens uppgift är framförallt att samordna det förebyggande ANDT-arbetet* i Strömsunds kommun, speciellt med inriktning på barn och unga. Kontakter med skolor och föreningar och de olika aktörerna som arbetar förebyggande är en viktig del i verksamheten. 

 

Målsättningarna är framförallt att få till ett trendbrott vad gäller alkoholkonsumtion, att minderåriga inte konsumerar alkohol samt ett tobak- och narkotikafritt samhälle.

 

*ANDT står för alkohol, narkotika, dopning, tobak

Kontakta oss

Folkhälsorådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 8 oktober 2019