Lyssna på sidan Lyssna
Rött hjärta i sten.

Drogförebyggande arbete

Alkoholbruket bland ungdomar har minskat nationellt. Det har minskat ännu mer lokalt i Strömsund, vilket är mycket positivt. Men det gäller att enträget fortsätta det strategiska och långsiktiga förebyggande arbetet.

Insatser som pågår i kommunen

  • föräldraprogram
  • ”Effekt” på högstadieskolornas föräldramöten
  • tobaksförebyggande insatser
  • föreläsningar för både föräldrar och skolpersonal
  • kampanjer mot langning och fyllekörning
  • ”Tillsammans mot nätdroger” – samarbete kring utlämningsställen.

Alla vuxna är viktiga förebilder

När föräldrar är tydliga i sitt budskap till sina barn ser vi att debutåldern för alkoholdrickande blir högre och att färre dricker.

ANDT(S)-samordnare

ANDT(S)-samordnarens uppgift är framförallt att samordna det förebyggande ANDT(S)-arbetet* i Strömsunds kommun, speciellt med inriktning på barn och unga. Kontakter med skolor och föreningar och de olika aktörerna som arbetar förebyggande är en viktig del i verksamheten. 


Målsättningarna är framförallt att få till ett trendbrott vad gäller alkoholkonsumtion, att minderåriga inte konsumerar alkohol samt ett tobak- och narkotikafritt samhälle.


*ANDT(S) står för alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: