Lyssna på sidan Lyssna

Folköl

För att få sälja folköl kräver lagen ett visst utbud av livsmedel. I praktiken innebär kravet att du ska ha en registerad livsmedelsanläggning för att få sälja folköl. Försäljningen ska vara knuten till livsmedelsanläggningen. Du får inte sälja folköl till personer under 18 år.

Avgift för tillsyn

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift, enligt kommunens taxa, som inkluderar allt tillsynsarbete.

  • tillsynsbesök i butik
  • eventuellt kontrollköp
  • utredningsarbete
  • samordning av tillsynsarbetet
  • dekaler och annat material.

Ägarbyte

Vid ägarbyte ska du som butiksägare anmäla det till miljö- och byggavdelningen. Det är viktigt eftersom rätten att sälja folköl inte följer med till den nya ägaren.

Om du slutar sälja folköl

Om du som butiksägare inte längre vill sälja folköl ska du anmäla det till miljö- och byggavdelningen så att vi inte skickar faktura på tillsynsavgiften.

Relaterad information

Folkhälsomyndighetens egenkontrollprogram av folkölsförsäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-faktura och autogiro

Anmäl dig för E-faktura till Strömsunds kommun via din Internetbank, eller Autogiro via www.stromsund.se Länk till annan webbplats.

Detta förenklar för dig och hjälper miljön.

Folköl

Med folköl menas en dryck som har framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och att alkoholhalten överstiger 2,25 procent men inte 3,5 volymprocent.


Du måste anmäla till miljö- och byggavdelningen om du ska sälja folköl. 

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: