Lyssna på sidan Lyssna
Hand som skriver.

Överklaga bistånds­beslut

Det går att överklaga beslut enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade om du är missnöjd med beslutet.

Du kan överklaga:

  • Om du inte får något bistånd eller någon insats alls.
  • Om du får mindre än du ansökt om.
  • Om du får ett annat bistånd eller en annan insats än det du ansökt om.
  • Om kommunen minskar eller drar in ett bistånd eller en insats som redan är beviljad.
  • Beslut om avgift som du ska betala.

Den handläggare som fattat beslutet är skyldig att informera dig om hur du överklagar.

Vad händer sedan?

Den handläggare, eller den som fattat beslutet, bedömer om det finns anledning att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten i Härnösand. Rätten fattar sedan ett beslut i ärendet. Det betyder att rätten avkunnar en dom som bestämmer om beslutet du fått ska ändras eller inte.

 

Om du inte blir nöjd med förvaltningsrättens dom kan det finnas möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Domstolen bedömer om det finns tillräckligt starka skäl för att ta upp ärendet.

Så gör du för att över­klaga ett beslut

Vill du överklaga ett beslut kan du lämna in en skriftlig överklagan till kommunen, senast tre veckor efter den dag du fick beslutet. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. Skriv vilket beslut du överklagar, datum för beslutet och vem som tagit beslutet. Skriv också vad du vill ha ändrat och varför.


Kom ihåg att underteckna skrivelsen med din namnteck­ning.


Skicka överklagan till
Social­nämnden

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: