Lyssna på sidan Lyssna
Dunderklumpen2

Dunder­klumpens förskola

Dunderklumpens förskola ligger i Gäddede, Frostviken. Stora delar av vår verksamhet sker i samarbete med förskoleklassen och fritidshemmet.

Dunderklumpens förskola i Gäddede ligger i Frostviksskolans lokaler och har i nuläget plats för 34 barn i åldrarna ett till fem år. I anslutning till förskolan finns fotbollsplan, isbana, badhus, gymnastiksal och bäst av allt – skog.

 

Under 2017 ska förskolan byggas om och renoveras. Vår förhoppning är att förskolan efter det blir ännu bättre i pedagogiskt avseende.

Verksamhet anpassad utifrån behov

På Dunderklumpens har vi valt att inte dela in barnen i avdelningar. Förskolans lokaler används av alla barn, men vid vissa tider på dagarna arbetar vi i åldersgrupper: ett till två år, tre till fyra år och fem-åringar. Tanken bakom detta är att ha en verksamhet som är anpassad efter alla barns behov, både på grupp- och individnivå. Vi vill samtidigt bygga en verksamhet där alla barn är allas ansvar.

Naturen som lärrum

Dunderklumpens förskola ingår som en del i den vision kring naturpedagogik som hela Frostviksskolan arbetar utifrån. Det handlar om att vara ute med barnen och se naturen som det fantastiska lärrum den faktiskt är.

 

Dunderklumpens förskola har, genom sin lokalisering, ett bra samarbete med såväl förskoleklass som fritidshem. Kontakten finns över hela året och utvärderas kontinuerligt utifrån behov.

Förskolan bjuder in till ett föräldramöte varje höst och en vårfest i slutet på vårterminen.

Våra öppettider

Vi anpassar våra öppettider efter föräldrarnas behov. Just nu har vi öppet vardagar klockan 6.30–18.30.

Jan-Erik Sandström

Välkommen!

Jag heter Jan-Erik Sandström och är rektor.


Kontakta mig om du har några frågor.

Sjukanmälan

Vid sjukdom måste du som förälder eller vårdnadshavare meddela oss på förskolan. Ring helst så fort som möjligt på morgonen.

 

Telefonnummer
0672-41 67 36

Matsedel.

Kontakta oss

Dunderklumpens förskola

Skolvägen 10

830 90 Gäddede

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: