Lyssna på sidan Lyssna

Bredbands­strategi

Tillgång till digital infrastruktur och fungerande uppkoppling är viktiga frågor i Strömsunds kommun, det är också en förutsättning för kommunens möjlighet att digitalisera. Kommunens bredbands­strategi sträcker sig till år 2025 och följer de nationella målen om ett helt uppkoplat Sverige.

Kommunen agerar i flera olika roller som påverkar bredbandsutbyggnaden, t.ex. som nätägare, markägare och tillståndsgivare. Det finns mycket kvar att bygga i Strömsunds kommun och den största utmaningen är att sprida nätet till hushåll och företag på landsbygden. Kommunen har begränsat investeringsutrymme och det finns behov av marknadsaktörer som gör investeringar och bygger ut fibernät i Strömsunds kommun.

Kommunens bredbandsmål

Målen för Strömsunds kommun följer de nationella målen om ett helt uppkopplat Sverige.

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 99,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 100 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Kommunens uppfattning är att det krävs ett statligt ansvar för att bredbandsmålen i Strömsunds kommun ska kunna uppnås och ligga på samma nivå som målen i den nationella bredbandsstrategin.

Prioritering för fortsatt utbyggnad av det kommunala stadsnätet

Att bygga digital infrastruktur och tillhandahålla uppkoppling ingår inte i det kommunala grunduppdraget. Fortsatt utveckling av stadsnätet kan ske i den takt som det finns investeringsutrymme och behöver fokuseras till de områden där de bidrar med mest samhällsnytta och når flest medborgare och företag.

  • Kommunens tätorter
  • Förtätningar i redan utbyggda områden
  • Närliggande områden och byar i direkt närhet till befintligt stadsnät/fiber
  • Utbyggnad av bredband på landsbygden förutsätter ett stort lokalt engagemang i kombination med bidragsmöjligheter och kommunal medfinansiering.

Avsteg från ovanstående prioriteringsordning kan förekomma vid exempelvis fördelaktiga bidragsmöjligheter, beslutas från fall till fall.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: