Lyssna på sidan Lyssna
Rotnäsets förskola.

Rotnäsets förskola

Rotnäsets förskola ligger i norra änden av Strömsunds tätort. Vi har fyra avdelningar.

Vår verksamhet styrs av förskolans läroplan som säger att förskolan ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. På Rotnäsets förskola organiserar vi verksamheten så att barnen får rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse.

 

Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Eftersom språket föregår i princip allt annat lärande så har vi stort fokus på språket. Vi använder bland annat oss av rim, ramsor, sång och regellekar.

Fina utemiljöer

På förskolan arbetar fyra förskollärare och 10 barnskötare. En av våra barnskötare jobbar på båda avdelningarna och har dessutom huvudansvaret för köket. 

 

Vi har tillgång till fina utemiljöer med lekplats och skogsområde. Inomhus har vi ett stort gemensamt lekrum.

Våra öppettider

Vi anpassar våra öppettider efter föräldrarnas behov. Just nu har vi öppet vardagar klockan 6.00–17.30.

Sjukanmälan

Vid sjukdom måste du som förälder eller vårdnadshavare meddela oss på förskolan. Ring eller skicka ett sms, helst så fort som möjligt på morgonen.

 

Telefonnummer

Skogsmusen: 072-5725953

Ugglan: 072-5351672

Ekorren: 070-2196657

Haren: 072-4531437

Ann-Kristin Lindqvist, förskolechef.

Välkommen!

Jag heter Ann-Kristin Lindkvist och är rektor.


Kontakta mig om du har frågor.

Matsedel.

Kontakta oss

Rotnäsets förskola

Lagmansgatan 58

833 31 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: