Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Bild på detaljplan

Detaljplaner

En detaljplan förkortad Dp (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. En detaljplan är en juridiskt bindande handling.

Antagna detaljplaner

Inom kommunen finns även äldre byggnadsplaner och stadsplaner, dessa betecknas idag som detaljplaner. Vill du veta hur det ser ut i ett speciellt område är du välkommen att kontakta miljö- och byggavdelningen.

Antagna detaljplaner 2022

Ede 5:30 Planbeskrivning, antagande Pdf, 916 kB, öppnas i nytt fönster.

Ede 5:30 Bilaga 1: Planområde, avsett att utgå Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planer under arbete

Här presenteras de detaljplaner som är under arbete just nu. Här kan du också ta del av de olika handlingar som hör till planen. Klicka in på länkarna, vissa har du fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på. 

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: