Lyssna på sidan Lyssna

Valnämnden

Valnämnden förbereder och ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommun­full­mäktige. Nämnden förbereder också val till Europaparlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar att genomföra.

Det är ordinarie val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år.

 

Nämnden ansvarar för alla behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Ordförande

Gudrun Andreasson (S)

Vice ordförande

Herman Holmquist (M)


Fakta

Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare.


Sekreterare

Vakant

Kontakta oss

Valnämnden

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: