Lyssna på sidan Lyssna

Taxa företag, föreningar och organisa­tioner

Renhållningstaxan för företag, föreningar och organisationer består av tre delar: grundavgift, abonnemangsavgift samt en rörlig tömningsavgift där ni betalar varje gång ert gröna restavfallskärl töms. Ni väljer om ni vill tömma varannan vecka, varje vecka eller två gånger i veckan.

Grundavgift, företag, föreningar och organisationer

Grundavgift/år

630 kr

I grundavgiften ingår kostnader för information, planering, administration och fakturering. Här är grundavgiften lägre än hushållens eftersom ni måste betala en avgift för att lämna avfall på ÅVC. Ni betalar en grundavgift för varje hämtningsplats.  

 

Taxa för kärlhämtning (tömning varannan vecka)

Kärlstorlek

Abonnemangsavgift/år

Tömningsavgift/gång

140 liter matavfall

350 kr

0 kr

190 liter restavfall

526 kr

78 kr

370 liter restavfall

943 kr

114 kr

660 liter restavfall

1 738 kr

160 kr


Taxa för kärlhämtning (tömning en gång i veckan)

Kärlstorlek

Abonnemangsavgift/år

Tömningsavgift/gång

140 liter matavfall

552 kr

0 kr

190 liter restavfall

1 011 kr

78 kr

370 liter restavfall

1 793 kr

114 kr

660 liter restavfall

3 314 kr

160 kr


Taxa för kärlhämtning (tömning två gånger i veckan)

Kärlstorlek

Abonnemangsavgift/år

Tömningsavgift/gång

140 liter matavfall

956 kr

0 kr

190 liter restavfall

1 982 kr

78 kr

370 liter restavfall

3 490 kr

114 kr

660 liter restavfall

6 469 kr

160 kr


I abonnemangsavgiften ingår ett avfallskärl samt kostnaden för hämtning och transport av mat- och restavfall till en behandlingsanläggning. Kostnaden är fast och beror på storlek, typ av behållare och val av hämtningssintervall, (varannan vecka, varje vecka, två gånger i veckan). Ni kan välja mellan storlekarna 190 liter och 370 liter för restavfallet. Storleken på matavfallskärlet är 140 liter.


Tömningsavgiften betalar ni för varje gång kommunen tömmer ert avfallskärl. Kostnaden per gång beror på vilken storlek ni har på kärlet. I tömningsavgiften ingår kostnaden för behandling avfallet vid en behandlingsanläggning. Tömningsavgift tas endast ut för det gröna restavfallskärlet.

Tillhör du område B?

Om din verksamhet ligger i område B (Blomhöjden, Sjuoutnäset, Härbergsdalen, Trångmon, Inviken, Risede, Nyhem, Svansele och Norrsjön) har du tömning en gång i månaden. Då gäller särskild taxa.

Taxa område B

Taxan

Taxan är inklusive moms och indexuppräknas i januari varje år.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: