Lyssna på sidan Lyssna

PFAA, perfluorerade alkydsyror

Livsmedelsverket gick under våren 2014 ut med förslag till åtgärder till verksamhetsutövare som är producenter av dricksvatten och till lokala kontrollmyndigheter. Syftet var bland annat att kartlägga förekomsten av PFAA i dricksvatten.

FAA provtagning i dricksvattentäkter

Strömsunds kommun har tagit prover i två vattentäkter under våren 2014. Utifrån uppgifter från Räddningsverket om vart de haft övningsplatser i kommunen så bedömdes att provtagning skulle ske i Strömsund och Hammerdal, vilket också är våra största vattentäkter. Proverna från dessa vattentäkter ligger långt under de åtgärdsgränser som Livsmedelsverket tagit fram.

Perfluorerade alkylsyror (PFAA)

Perfluorerade ämnen (på svenska PFAS, på engelska PFAA) är en stor grupp ämnen som har producerats och använts i stor skala sedan 1950-talet. I början av 2000-talet kom insikten om deras miljöpåverkan, en insikt som sedan dess stadigt har ökat.

 

PFAA är extremt persistenta ämnen som är vattenlösliga, men ändå har förmåga att ansamlas i levande organismer och orsaka toxiska effekter. De är vitt spridda i miljön och återfinns i såväl människor och djur, som i sjöar och dricksvatten.

 

Tidigare eller nuvarande användning av släckskum (AFFF) är en av de viktigaste källorna till lokal PFAA-förorening av mark och vatten. AFFF har använts i stor skala vid brandövningsplatser på flygplatser, militära anläggningar samt industriella och kommunala räddningstjänster.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: