Kultur

Kultur- och fritidsavdelningen ska se till att alla invånare får tillgång till ett rikt kulturliv. Det gör vi bland annat genom Kulturveckan som vi samordnar varje år. Vi ger stöttning och stimulerar föreningar som vill skapa arrangemang och nya föreningar som vill verka inom kulturen. Vi delar ut ledar- och kulturstipendier och erbjuder gratis kulturskola. Tillsammans arbetar vi för ett kreativt och varierande kulturliv!

Senaste nytt