Lyssna på sidan Lyssna

Priser och arrangemang

Vi har många duktiga företagare, servicepersoner och eldsjälar i Strömsunds kommun. Att bli nominerad och vinna ett pris skapar glädje och stolthet. Framtids- och utvecklingsförvaltningen ordnar olika mötesplatser för företagare i kommunen. Några exempel är Heja Strömsund, företagsmässan, och företagargalan Guldälggalan. Enheten Näringsliv och utveckling är även med och samordnar Industrinatten ”goes by morning” tillsammans med IUC Z-group.

Guldälggalan

Varje år anordnar Näringsliv och utveckling (före detta Strömsunds utvecklingsbolag) tillsammans med Strömsund turism och Strömsunds kommun en företagargala, med middag, underhållning och prisutdelningar.

 

Priser som allmänheten kan nominera till och som delas ut på Guldälggalan:

Guldstjärnan

Guldstjärnan är en utmärkelse till en person och ett företag/arbetsplats som visat särskilt hög servicegrad. Det finns två priser: Årets serviceperson och Årets serviceföretag.

Priset delas ut varje år på Guldälggalan. Sedan går vinnarna vidare till en länsfinal i slutet av januari varje år.

Årets Eldsjäl

Utmärkelsen går till en person i Strömsunds kommun som oftast jobbar ideellt och har drivkraft, som bidrar till att förbättra samhället, byggden där man bor eller anser att något är såpass viktigt att det är värt att lägga ner sin tid för att förbättra eller arbeta med det.


Priset delas ut på Guldälggalan.

Årets Butik

Utmärkelsen går till en butik i Strömsunds kommun där man alltid känner sig välkommen och ett trevligt bemötande är en självklarhet, får en personlig service med kunden i fokus.


Priset delas ut på Guldälggalan.


Allmänheten kan nominera Årets serviceperson, Årets butik, Årets serviceföretag och Årets eldsjäl.

Arrangemang

Heja Strömsund

Heja Strömsund skapades i slutet av 2017. Själva idén kom gemensamt från våra företag och politiker


Syftet är att locka personer som vill komma hit och arbeta och utveckla vår fina bygd. Det ska vi göra genom att lyfta fram alla positiva värden från Strömsund, det som vi många gånger uppskattar men som vi inte ger tillräcklig publicitet.


Med Strömsund menas inte bara själva tätorten utan också orter som Gäddede, Hoting, Backe, Hammerdal och Rossön. Samt självklart alla mindre och levande byar runt om i kommunen. Vi kommer att belysa händelser som utvecklar Strömsund. Det kan vara allt från nya arbeten, personer, företag och föreningar till helt nya kreativa samarbeten.

Industrinatten

Industrinatten är ett erbjudande till framför allt skolungdomar, att besöka tillverkningsföretag i länet och få möjlighet att uppleva miljön och träffa personer som arbetar inom industrin.

Företagsmässa

Många av våra företagsmässor anordnar vi för våra elever på skolorna i Strömsunds kommun. Det är ett bra tillfälle för företagen att kunna visa upp och presentera sitt företag och bra tillfälle för eleven att få en förståelse och vägledning inför sitt yrkesval i framtiden.

Kontakta oss

Näringsliv och utveckling

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: