Lyssna på sidan Lyssna
Skolbänk.

Starta fristående grundskola

Den som vill starta en fristående skola måste söka tillstånd från Skolinspektionen. I ansökan ska det tydligt framgå att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värdegrund och mål.

Om du ska starta fristående grundskola, förskoleklass eller fritidshem söker du tillstånd hos Skolinspektionen.

Vem kan driva fristående skolverksamhet?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund eller en stiftelse. Även du som enskild person kan starta en fristående skolverksamhet.

Vilka regler finns?

Skollagen ställer krav på verksamheten. Läs igenom reglerna på Skolinspektionens webbplats.

Bidrag från kommunen

Om din verksamhet har fått godkänt att starta i Strömsunds kommun får du bidrag från kommunen, en skolpeng. Bidraget baseras på varje inskrivet barn som är folkbokfört i Strömsuns kommun och ska täcka kostnader för:

  • Undervisning och pedagogisk verksamhet
  • Lärverktyg och pedagogiskt material
  • Elevhälsa
  • Måltider
  • Administration
  • Lokalkostnader
  • Dessutom till fristående enheter, moms på sex procent av det totala bidragsbeloppet

Fakta

Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen innan 1 april kalenderåret före skolan planerar att starta.

Mer information och ansökan på Skolinspektionens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: