Lyssna på sidan Lyssna
Elevhälsa

Elevhälsa Bredgårdsskolan

Hälsa och lärande går hand i hand. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Bredgårdsskolans elevhälsoteam arbetar för att att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Sofia Sannemo
0644-642046

  • Arbetar onsdagar och torsdagar

Skolläkare

Skolläkare går att kontakta vid behov. Bokning sker via skolsköterskan.

Mer information om skolsköterskan och skolläkarens arbete

Speciallärare matematik

Anna Larsson

Börjar v.45

Logoped

Kim Månsson

0670-162 77

  • Kommunens logoped, arbetar på samtliga skolor.

Kurator

Jennie Rova
0670-16491

  • Arbetar onsdagar och torsdagar

Skolpsykolog

Skolpsykolog går att kontakta via vid behov. Bokning sker via skolsköterskan.

Du kan även komma i kontakt med elevhälsoteamet på din skola genom att prata med personalen eller rektor. Ansvarig för skolans elevhälsa är rektorn.

Kontakta oss

Bredgårdsskolan

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: