Lyssna på sidan Lyssna

Ström­sund turism

Strömsund turism ansvarar för kommunens turismfrågor, driver Strömsunds camping och Folkets hus i Strömsund samt extern information och konsumentrådgivning.

Strömsund turism är en resultatenhet som ligger under kommunstyrelsen. Att vara en resultatenhet innebär att avdelningen tar med sig både överskott och underskott till nästa år.

Enhetens uppdrag är att

  • marknadsföra kommunen som en turistdestination och samordna insatserna inom turismområdet. Skoter- och fiskefrågor är en viktig del av verksamheten.
  • driva Strömsunds camping samt Folkets hus i Strömsund.
  • driva turistinformationer i Strömsund och Gäddede.
  • ansvara för extern information och marknadsföring samt kommunens webbplatser.
  • ge konsumentrådgivning till kommunens invånare.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se eller funktion@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal Strömsund turism

Namn

Titel

Telefonnummer

Håkan Sandberg

Chef Strömsund turism

0670-164 03

Annika Baudin

Turistassistent

0670-164 05

Andreas Magnusson

Turistinformatör/konferensvärd

0670-164 00

Gerd Sjöberg

Kommunikatör/webbsamordare

0670-161 18

Malin Bengtsson

Turistinformatör Gäddede turistinformation

0670-105 00

Konsumentrådgivning


Annika Baudin

Gerd Sjöberg

0670-161 20


Håkan Sandberg

Chef Strömsund turism

0670-164 03

Strömsund turism webbplats

Fakta

  • Ansvarig nämnd: kommun­styrelsen.
  • 0,5 procent av kommu­nens budget.
  • Under 2022 hade Ström­sunds camping 24.600 gästnätter.
  • Konsu­mentråd­givningen hjälpte till i 40 ärenden under 2022.
Huset där Strömsund turism och Folkets hus ligger.

Strömsund turistinformation ligger på Ramselevägen 6 i Strömsund.

Gäddede turistinformation

Gäddede turistinformation ligger på Storgatan 40 i Gäddede.

Kontakta oss

Strömsund turism och Folkets hus

Ramselevägen 6

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: