Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter livsmedels­kontroll

Alla livsmedelsföretag ska betala en årlig avgift för livsmedelskontroll. Hur stor den blir beror på flera saker. Här finns mer information.

Alla som ska registrera en livsmedelsanläggning måste betala en avgift som motsvarar en timmes handläggning. Avgiften är 1 254 kronor. Efter avslutad handläggning skickar vi en faktura.

Årlig avgift för livsmedelskontroll

Alla livsmedelsföretag ska betala en årlig avgift för den offentliga kontrollen. Hur stor den årliga kontrollavgiften blir beror på:

  • Vad företaget hanterar.
  • Hur stor anläggningen är (antal portioner som serveras, antalet årsarbetskrafter som jobbar med livsmedel eller antal ton utgående produkt per år).
  • Om verksamheten särskilt riktar sig till känsliga konsumenter, till exempel allergiker, äldre, gravida eller barn under fem år.

Avgift för extraoffentlig kontroll

Om det finns brister i livsmedelsföretagets verksamhet måste någon av våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer göra ytterligare en inspektion – en extraoffentlig kontroll – för att se att bristerna är åtgärdade. Vi timdebiterar det företag som ansvarar för bristerna.


Timdebitering kan även bli aktuellt vid befogade klagomål och vid konstaterade matförgiftningar.

Livsmedel.

Så fungerar livs­medels­kontrollen

Livsmedels­kontrollen är finansierad med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljö- och byggavdel­ningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: