Lyssna på sidan Lyssna

Best Practice Strömsund

Projektets mål är att förbättra mottagnings- och introduktionsprocessen för ensamkommande flyktingbarn, både asylsökande och med uppehållstillstånd.

För att samspela på ett bra sätt i möten med andra människor och göra etiska ställningstaganden måste vi ha kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. Vi behöver också kunskap om samhället vi befinner oss i – om lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och samhället.

Skapa bra förutsättningar

Best Practice handlar om att skapa förutsättningar för nyanlända ensamkommande unga att pröva sina tankar och erfarenheter gentemot de normer och värden som är grundskolans mål. Det gör vi bland annat genom att tillsammans med ungdomarna ta fram ett kurskoncept på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Målgrupp

Projektets målgrupp är ensamkommande barn och unga, både asylsökande och de som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Mål för projektet

Projektets mål är att förbättra mottagnings- och introduktionsprocessen för ensamkommande flyktingbarn, både asylsökande och med uppehållstillstånd.

  • Att sammanställa, justera och testa en pedagogisk modell byggd på bästa praxis för introduktionen av ensamkommande flyktingbarn.
  • Att utveckla en utbildning för att förmedla den pedagogiska modellen till personal i andra kommuner.
  • Att utveckla ett kurskoncept för ensamkommande barn i gymnasieskolan utifrån grundskolans läroplan vad gäller mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.
  • Att kunskapen om den samlade modellen sprids nationellt.

Projektägare

Strömsunds kommun.

Fakta

Projektperiod

1 augusti 2016 till 31 juli 2019


Finansiering

Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) medfinansierar projektet.

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: