Lyssna på sidan Lyssna

Anläggningar med farliga kemikalier

Enligt lag har du som bor intill en verksamhet med farliga kemikalier (så kallade Seveso-anläggningar) rätt att få information om vilka risker som finns, och vilka åtgärder de aktuella verksamheterna har vidtagit för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Lagstiftningen gäller för alla verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle. I Strömsunds kommun finns ett antal Seveso-anläggningar.

Läs igenom informationen

Du som bor i närheten av verksamheter med farliga kemikalier behöver känna till hur du och familjen ska agera vid en eventuell olyckshändelse. Här följer information från de olika anläggningarna som än så länge rapporterat in information till Strömsunds kommun. Vi uppdaterar listan löpande.

Information från Svevia, Lidsjöberg Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Information från Svevia, Strand Pdf, 84 kB, öppnas i nytt fönster.

Information från Svevia, Raftkälen Pdf, 83 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om Seveso-direktivet

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Seveso-direktivet. På webbplatsen för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kan du läsa mer om vad Seveso-anläggningar är och lagstiftningen runt dem.

Information om Seveso-anläggningar på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Richard Persson
    Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
    0670-169 74

Senast ändrad/granskad: