| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Vattudalskortet

Vattudalskortet är ett samarbete mellan sex fiskevårdsområden och ger möjlighet till fiske inom dessa områden med ett enda fiskekort. Vattudalskortet erbjuder fiske inom ett myckert stort område i och i anslutning till Ströms Vattudal. 

  • Ett fiskekort till 50 vatten.
  • Många lättillgängliga vatten.
  • Karta över området finns hos fiskekortsförsäljarna, se även fiskevattnen på respektive område.

Läs broschyren: Fiska i Strömsunds kommun Pdf, 17 MB.

Fakta om Vattudalskortet

I Vattudalskortet ingår följande områden: Dragans FVO, Öhns FVO, Russfjärdens FVO, Faxebygdens FVO, Bonäset-Risnäset-Äspnäs SAMF och Malmsjöns FVO.


Parallellt med försäljningen av Vattudalskortet fortsätter försäljning av fiskekort inom respektive fiskevårdsområde/samfällighets­förening.
Kontaktperson Vattudalskortet: Göran Espmark, 070-662 17 12.


Det är ett omfattande vattensystem i Norra Jämtland med Ströms Vattudal som dominerande sjö men området omfattar också en stor mängd mindre sjöar, tjärnar och åar. Vattensystemets utsträckning ger möjligheter till ett varierande fiske i en naturskön miljö.


Ett rikt vägsystem gör de flesta vattnen lättåtkomliga med tillfartsvägar och goda parkeringsmöjligheter. Strömsund är centralorten i området. Huvudvägarna på ömse sidor om Ströms Vattudal, Vildmarksvägen och Björnvägen, samt väg 345 mot Ramsele är ledstänger i området.


I området finns det fint fiske efter efter öring, röding, harr, abborre, gädda och sik. I Ströms Vattudal finns också regnbåge.

Fiskearter inom området

Här köper du Vattudalskortet

  • Team Sportia Strömsund, 0670-101 24
  • Sportringen Strömsund, 0670-107 00
  • Strömsund turistinformation, 0670-164 00 (även kortautomat)

Klicka för större bild.

Båtuthyrning

Flakanäset: 070-665 82 38
Fagerhamn: 073-046 28 61

Gärdviken: 073-046 28 61

Kontakta oss

Strömsund turism

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: