| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Vattudalskortet

Vattudalskortet är ett samarbete mellan sex fiskevårdsområden och ger möjlighet till fiske inom dessa områden med ett enda fiskekort.

  • Ett fiskekort till 38 vatten.
  • Många lättillgängliga vatten.
  • Karta över området finns hos fiskekortsförsäljarna, se även fiskevattnen på respektive område.

Läs broschyren: Fiska i Strömsunds kommun Pdf, 28 MB.

Fakta om Vattudalskortet

I Vattudalskortet ingår följande områden: Dragans FVO, Öhns FVO, Russfjärdens FVO, Faxebygdens FVO, Bonäset-Risnäset-Äspnäs SAMF och Malmsjöns FVO.


Parallellt med försäljningen av Vattudalskortet fortsätter försäljning av fiskekort inom respektive fiskevårdsområde/samfällighets­förening.
Kontaktperson Vattudalskortet: Göran Espmark, 070-662 17 12.


Vattudalskortet erbjuder fiske inom ett myckert stort område i och i anslutning till Ströms Vattudal. Det är ett omfattande vattensystem i Norra Jämtland med Ströms Vattudal som dominerande sjö men området omfattar också en stor mängd mindre sjöar, tjärnar och åar. Vattensystemets utsträckning ger möjligheter till ett varierande fiske i en naturskön miljö.


Ett rikt vägsystem gör de flesta vattnen lättåtkomliga med tillfartsvägar och goda parkeringsmöjligheter. Strömsund är centralorten i området. Huvudvägarna på ömse sidor om Ströms Vattudal, Vildmarksvägen och Björnvägen, samt väg 345 mot Ramsele är ledstänger i området.


I området finns det fint fiske efter efter öring, röding, harr, abborre, gädda och sik. I Ströms Vattudal finns också regnbåge.

Fiskearter inom området

Här köper du Vattudalskortet

  • Team Sportia Strömsund, 0670-101 24
  • Sportringen Strömsund, 0670-107 00
  • Strömsund turistinformation, 0670-164 00 (även kortautomat)

Klicka för större bild.

Båtuthyrning

Flakanäset: 070-665 82 38
Fagerhamn: 073-046 28 61

Gärdviken: 073-046 28 61

Kontakta oss

Strömsund turism

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: