Lyssna på sidan Lyssna

VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik, används för att varna allmänheten när något allvarligt inträffat, till exempel gasutsläpp eller brand. Du ska då gå inomhus, stänga dörrar, fönster, ventilation och lyssna på radion för mer information.

VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap.

Varningssignalerna

Viktigt meddelande

Signal 7 sekunder – uppehåll 14 sekunder.

Faran över: Oavbruten signal 30–40 sekunder.

Viktigt meddelande till allmänheten: Signal 7 sekunder – uppehåll 14 sekunder. Faran över: Oavbruten signal 30 sekunder.

 Gör så här om du hör signalen ”Viktigt meddelande”

  • Gå inomhus, stäng dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 som sänder information om något allvarligt händer.

Beredskapslarm

Signal 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder.

Beredskapslarm: Signal 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder.

Gör så här om du hör signalen ”Beredskapslarm”

Beredskapslarm är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig.

  • Omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4.
  • Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste, varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar.
  • Är du krigsplacerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.

Flyglarm

Signal med korta stötar under 1 minut.

Flyglarm: Signal med korta stötar under 1 minut.

Gör så här om du hör signalen ”Flyglarm”

  • Hitta genast skydd i ett skyddsrum eller i källaren i byggnaden där du är.

Faran över

Oavbruten signal i 30 sekunder.

Faran över: Oavbruten signal 30 sekunder.

Systemet provas fyra gånger per år

Systemet provas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Varningssystemet innebär att det finns möjlighet att larma hela kommunen samtidigt eller genom selektering vissa delar.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: