Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Resurs­centrum

Resurscentrum (RC) erbjuder stöd i integrationsfrågor och riktar sig både till kommunens invånare och enskilda verksamheter. RC är ett tvärprofessionellt team som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration.

Resurscentrum (RC) arbetar för att skapa en röd tråd av olika insatser för att ge barnen och ungdomarna bättre förutsättningar att förstå sin egen integrationsprocess.

Det gör vi genom:

  • Välkomstsamtal, som ger en första introduktion till livet i Sverige och den svenska skolan
  • Föräldragrupper med möjlighet att diskutera hur det är att vara förälder i Sverige – likheter och skillnader
  • Barn- och ungdomsgrupper
  • Enskilda stödinsatser för barn, ungdomar och deras familjer

Även fler typer av stöd

RC erbjuder även stöd till vuxna som kommer i kontakt med barn och ungdomar med andraspråksbakgrund och deras familjer.

  • Råd och vägledning kring exempelvis bemötande, normer, likheter och skillnader
  • En länk mellan myndigheter och organisationer
  • En informationskanal för ökad kunskap kring olika integrationsfrågor
Logotyp för Resurscentrum
Logotyp för Instagram. Följ oss gärna på Instagram RC_Stromsund

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: