Lyssna på sidan Lyssna

Resurs­centrum

Resurscentrum består av ett tvärprofessionellt team med många olika kompetenser och lång erfarenhet av utvecklingsarbete på både individ- och gruppnivå. Vi håller oss ständigt uppdaterade genom omvärldsbevakning, inhämtande av ny kunskap och nätverkande.

Resurscentrum verkar huvudsakligen inom tre huvudområden:

 • Migration, integration och ett nytt liv i Sverige
 • Arbetsmarknadsinsatser
 • Preventionsarbete

En röd tråd för barn och ungdomar

Vi arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration. Vårt mål är att skapa en röd tråd av olika insatser för att ge barn och ungdomar bättre förutsättningar att förstå sin egen integrationsprocess. Det gör vi genom:

 • Välkomstsamtal, som ger en första introduktion till livet i Sverige och den svenska skolan.
 • Föräldragrupper med möjlighet att diskutera hur det är att vara förälder i Sverige – likheter och skillnader.
 • Barn- och ungdomsgrupper.
 • Enskilda stödinsatser för barn, ungdomar och deras familjer.

Olika typer av stöd för vuxna

Rersurscentrum erbjuder även stöd till vuxna som kommer i kontakt med barn och ungdomar med andraspråksbakgrund och deras familjer.

 • Råd och vägledning kring exempelvis bemötande, normer, likheter och skillnader.
 • En länk mellan myndigheter och organisationer.
 • En informationskanal för ökad kunskap kring olika integrationsfrågor.

Utbildningsinsatser

Utöver det arbete vi bedriver i Strömsunds kommun, kommer våra uppdragsgivare från olika myndigheter, organisationer, branscher och verksamheter.


Vi erbjuder utbildningspaket, föreläsningar och workshoppar inom bland annat:

 • Föräldraskapsstöd.
 • Mjukt självskydd, hot och våld.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Migrations- och integrationsfrågor.
 • Barn i asyl- och återvändandeprocess.
 • Radikalisering och våldsbejakande extremism.

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: