Lyssna på sidan Lyssna

Söka rätt vård

1177 Vårdguiden är en tjänst för hela befolkningen. Där finner du information och råd både via telefon och webb. 

På 1177 Vårdguiden arbetar särskilt utbildade sjuksköterskor.


Telefontjänsten på nummer 1177

  • ger råd dygnet runt
  • ger befolkningen adekvata medicinska råd och sjukvårdsinformation
  • ger en professionell bedömning på behovet av akut vård eller inte
  • hjälper patienten till lämplig vårdnivå (egenvård, primärvård, sjukhusvård, kommunal hemsjukvård)
  • förmedlar vid behov kontakt med joursjukvården (jourläkare, distriktssköterskor, nattpatruller, ambulans).
Sjukt barn

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: