Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Kompissol med färgglada handavtryck

Grottans fritidshem

Grottan, Hedenhös och Gula skolan heter fritidshemmen på Hedenvindskola. Grottan och Hedenhös ligger i skolans lokaler. Gula skolans fritidshem ligger i Gula skolan. Fritidshemmen kompletterar utbildningen och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Strömsunds kommun erbjuder fritidsverksamhet för elever i kommunens förskoleklasser och grundskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Grönområden för rörelse och lärande

På fritidshemmen arbetar utbildad personal som har jobbat tillsammans i många år. I vår närliggande miljö finns både skolskogen och trollskogen, vi har också grönområden samt fotbollsplaner som vi använder för rörelse och för vårt livslånga lärande. En av planerna förvandlas till skridskobana på vintern. Innemiljön är anpassad för pedagogisk verksamhet med väl tilltagna ytor för lek och rörelse.


Frukost och mellanmål äter vi i Vattudalsskolans matsal.


Fritidshemmens verksamhet är öppen varje vardag klockan 6.00–17.30.

Kontakta oss

Grottans fritidshem

Västbygdsgatan 5

833 33 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: