Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglig­hets­redo­görelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.stromsund.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om vilket innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt”.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information i annat format än det som finns på www.stromsund.se kan du kontakta oss via kontaktformuläret eller ringa 0670-161 00. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. 

Meddela via kontaktformuläret vilka delar av webbplatsen du inte kan använda

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via kontaktformuläret så att vi får veta att problemet finns.

Kontaktformulär

Avser webbplats: * (obligatorisk)
Avser webbplats:Dina uppgifter (frivilligt)
Dina uppgifter (frivilligt)Du kan självklart vara anonym, men om du önskar återkoppling måste du uppge din e-postadress.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet på webbplatsen digg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt,

eftersom det inte uppfyller standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Länk till annan webbplats.

Otillgängligt innehåll är sorterat utifrån vid vilken typ av funktionsnedsättning innehållet inte är nåbart. Inom hakparantes ser du vilket kriterium som delvis eller helt inte är uppfyllt.

Problem vid användning för alla användare

 • Ej kontrollerat om alla funktioner är åtkomliga från tangentbordet och om markören fastnar [WCAG 2.1.1 A och WCAG 2.1.2 A].
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt. [WCAG 4.1.1 A].
 • Vår e-tjänsteplattform, Open-e, kommer från en tredjepartsleverantör. De granskar med jämna mellanrum tillgängligheten ur det tekniska perspektivet och ska följa WCAG 2.1 AA så långt det är möjligt.
  I själva e-tjänsterna kan det finnas pdf-filer som inte klarar tillgänglighetskraven.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga och utan synförmåga

 • Det kan finnas bilder som saknar alternativ-texter [WCAG 1.1.1 A].
 • För rörlig bild saknas syntolkning. [WCAG 1.2.3 A och 1.2.5 A]
 • Ovanför huvudmenyn finns en yta reserverad för viktiga krismeddelanden, där vi i händelse av kris presenterar viktiga meddelanden i gult. Denna yta är inte uppmärkt i bakomliggande kod på så sätt att en maskin kan förstå att informationen är prioriterad. I högerspalten finns en yta för allvarliga driftstörningar som inte heller är uppmärkt [WCAG 4.1.3 AA].

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • För dig som navigerar med tangentbord fokuseras/markeras vissa element (knappar, länkar och ikoner) inte med tillräcklig kontrast [WCAG 2.4.7 AA].

Problem med pdf-dokument

 • På webbplatsen finns många dokument som inte uppfyller tillgäng­lig­hets­­kraven. Dokumenten är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Många innehåller bilder och annan grafik som saknar eller har felaktiga alternativ-texter. Vissa dokument har också felaktig läs- och tabbordning. Vi har nyligen tagit fram nya dokument­mallar som gör det enklare för kommunens medarbetare att skapa tillgängliga pdf-filer. Diskussion pågår också om vilka dokument som ska göras mer tillgängliga och vilka som ska omvandlas till webbsidor eller helt tas bort. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning och i vissa fall även undertext.
 • Pdf-filer som publicerats före den 23 september 2018 uppfyller inte tillgänglighetskraven. De är undantagna eftersom de inte behövs för aktiva administrativa förfaranden.
 • Kartor på stromsund.se som används för att peka ut geografiskt läge är inte heller tillgänglighetsanpassade. De omfattas inte av lagkravet eftersom de inte är avsedda för navigering.

Oskäligt betungande anpassning

Strömsunds kommun åberopar, för otillgängligt innehåll, undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.


Vi jobbar kontinuerligt med åtgärder för att rätta kända tillgänglighetsproblem, men våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga.


Blanketter, dokument, protokoll och handlingar som har publicerats sedan tidigare kräver ett omfattande arbete och vi bedömer att det är oskäligt betungande att göra dem tillgängliga. Däremot arbetar vi för att nya filer som läggs ut ska vara tillgängliga.


Vi fortsätter arbetet med att göra e-tjänster istället för blanketter. Vi kommer även att utbilda personalen i att använda de nya dokumentmallarna som gör det enklare att göra tillgängliga pdf-filer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av stromsund.se.


Senaste bedömningen gjordes den 17 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 november 2022.

Tecknad bild med man i rullstol samt dator, padda och telefon.

Kommunen arbetar för att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: