Lyssna på sidan Lyssna

Bli familjehem

Att öppna sitt hem för en flicka eller pojke som behöver det, är ett ansvarsfullt uppdrag men det ger också glädje och stimulans. I familjehemmet behövs därför ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.

Intresserad av att bli familjehem?

Viktigast av allt är att du har tid, ork och intresse för barn. Det finns inga formella krav på yrke eller utbildning. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn. Du kan bo i villa eller lägenhet, men ditt hem måste vara tryggt och det är viktigt att ni har stabila relationer i din familj. Hela familjen måste vara överens om och vilja ta emot ett barn i hemmet.

Vad innebär det?

Familjehem tar oftast emot barn för en längre tid och är ställföreträdande förälder. Familjehemsföräldrarna blir inte vårdnadshavare, men övertar föräldraansvaret. Med stöd av socialtjänsten och i samverkan med barnets biologiska föräldrar tar familjehemmet emot flickan eller pojken så länge det behövs. Relationen med barnets familj är viktig för barnets utveckling. En viktig uppgift för familjehemmet är därför att underlätta och stödja den kontakten. Målet är att barnet — om det är möjligt — ska kunna återförenas med sina föräldrar.

Vilket stöd får familjehemmet?

Som familjehem får du/ni stöd av socialsekreterare om det uppstår frågor eller osäkerhet. Det är socialtjänsten som har ansvar för planeringen och för att kontinuerligt följa upp hur det går. Föräldrar och familjehemsföräldrar ska delta i planeringen av vårdens innehåll och socialtjänsten ska dokumentera både planering och uppföljning.

Ekonomisk ersättning

Ersättning utgår med ett arvode som är beskattningsbart och en omkostnadsdel som är till för att täcka den merkostnad som familjehemmet får. Ersättningen följer Svenska kommun och landstingsförbundets rekommendationer.

Intresseanmälan

Intresserad av att bli familjehem? Vill du veta mer? Strömsunds kommun samarbetar med Familjehemscentrum i Östersund som tar emot intresseanmälningar, informerar och utreder familjehem. Är du intresserade kan du lämna din intresseanmälan till Familjehemcentrum.

Familjehemscentrum, intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: