Tegelfasad med texten Strömsunds kommun.

Planer och styrdokument

Kommunens sätt att arbeta styrs av lagar och förordningar. Kommunallagen styr bland annat att vi ska ha en arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för de politiska nämnderna. Kommunen får besluta om vissa lokala regler. Tillsammans kallas alla dessa lagar, förordningar och lokala regler för kommunens författningssamling.