Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Kompissol med färgglada handavtryck

Kyrktåsjö fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Strömsunds kommun erbjuder fritidsverksamhet för elever i kommunens förskoleklasser och grundskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Grönområden för rörelse och lärande

Kyrktåsjö fritidshem ligger i skolans lokaler. Här arbetar utbildad personal. I vår närliggande miljö finns skog och grönområden som vi använder för rörelse och för vårt livslånga lärande. Innemiljön är anpassad för pedagogisk verksamhet med väl tilltagna ytor för lek och rörelse.


Fritidshemmets verksamhet är öppen klockan 6.00-17.30 varje vardag.

Kontakta oss

Kyrktåsjö fritidshem

Backvägen 20

833 59 Hoting

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: