Lyssna på sidan Lyssna

Driftbidrag idrotts­anläggningar

Föreningar som äger och driver idrotts- och sportanläggningar kan få driftbidrag. Sista ansökningsdag är 30 november varje år. Hur stor bidraget blir beror på flera olika saker.

Föreningen ska senast 30 november varje år lämna in sin bidragsansökan och budget för nästkommande år. Efter föreningens årsmöte ska styrelsen dessutom skicka in kassarapport och kostnadsberäkning till årets slut till kommunens kultur- och fritidsavdelning.

Varför finns stödet?

Driftbidraget är till för att ge ekonomiskt stöd till idrotts-, frilufts- och motsvarande organisationer inom kommunen. Bidraget ska täcka en del av skötsel- och driftskostnaden av föreningsägda anläggningar.

Hur stort är stödet?

Hur stor bidraget blir beror på vilken typ av anläggning föreningen har, anläggningens storlek och driftskostnad samt vilken aktivitet som bedrivs där.

Vilka kan söka?

Föreningar som är verksamma i Strömsunds kommun och registrerade i kommunens föreningsregister kan söka bidraget.

Villkor för att få stöd

Kommunen beviljar stöd till idrotts- och friluftsanläggningar. Föreningen ska ansvara för att anläggningen hålls i gott skick, är driftsäker och fri från dopning. Kommunen gör stickprovskontroller för att kontrollera hur bidragen används.Föreningar kan söka bidrag till följande anläggningar

Fotbollsplaner

Bidragssumma

Fotbollsplan/konstgräsplan med seriespel 11-manna, 100 gånger 60 meter

27 000 kronor per år

Fotbollsplan utan seriespel 11-manna, 100 gånger 60 meter

15 000 kronor per årIsbanor


Isbana med sarg och belysning, 60 gånger 30 meter

20 000 kronor per år

Isbana med belysning 60 gånger 30 meter

10 000 kronor per årSkid- och motionsspår


Elljusspår (märkta och skyltade)

3 500 kronor per kilometer och år

Skid- och motionsspår (märkta och skyltade, max 10 kilometer)

1 000 kronor per kilometer och årAlpina anläggningar


Slalombacke med lift mindre (upp till 900 meter)

40 000 kronor per år

Slalombacke med lift större (över 900 meter)

80 000 kronor per årÖvriga anläggningar


Golfbana

3 000 kronor per hål och år

Tennisbana (massa eller gräs)

4 000 kronor per år

Friidrottsanläggning (med hoppgrop och löparbanor minst 60 meter)

10 000 kronor per år

 

Fakta

Sista ansöknings­dag

Sista november varje år.


Skicka ansökan till

Kultur- och fritids­avdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Centralbiblioteket, Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: