Lyssna på sidan Lyssna

Barn-, kultur- och utbildnings­förvaltning

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskolor. Förvaltningen ansvarar också för kultur- och fritidsfrågor.

Strömsunds kommun har sju rektorsområden. Sex av dem har både fritidshem och grundskolor, ett område har endast grundskola 7–9.


Barnomsorg innefattar förskola och stöd till kooperativ. I kommunen finns tio grundskolor med totalt 1.100 elever. Antalet varierar från 5 till 238 på våra skolor.

Kultur- och fritidsfrågor

Förvaltningen ansvarar också för kultur- och fritidsfrågor.  Förvaltningen stöttar, främjar och samordnar kultur- och fritidsintressen samt ungdoms- och idrottsverksamhet i kommunen.


Kommunens mål:

 • Verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden samt i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling.
 • Allt arbete i verksamheten ska ha barnet/eleven som utgångspunkt.
 • Verksamheten ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara trygg, stimulerande och utvecklande för alla som deltar.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Administrativ personal

Namn

Titel

Telefonnummer

Tomas Sjövall

Förvaltningschef

0670-162 96

Hans Olof Carlsson

Kvalitetsutvecklare

0670-161 47

Marie Sandahl

Nämndsekreterare, administratör

0670-161 15

Björn Benz

Psykolog


Lars-Eric Bergman

Kultur- och fritidschef

0670-162 95

Magdalena Sannemo

Ungdoms- och fritidskonsulent

0670-164 06

Hans-Erik Jansson

Kultursamordnare

0670-162 62


Tomas Sjövall

Förvaltningschef

0670-162 96

Fakta

 • Ansvarig nämnd: barn-, kultur- och utbild­nings­nämnden.
 • 27 procent av kom­munens budget (2023).
 • Under 2023 gick 1.208 barn i förskoleklass och grundskola.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Tomas Sjövall
  Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
  0670-162 96

Senast ändrad/granskad: