Lyssna på sidan Lyssna

Öppenvården Norrgård

Öppenvården är till för vuxna som undrar över hur alkohol och droger påverkar livssituationen. Vi hjälper och stöttar också dig som vet med dig att missbruket har blivit ett bekymmer.

Är du anhörig, förälder eller vän till någon som du tror dricker för mycket eller använder droger? Du kan du vända till till öppenvården för att få råd och stöd.


Öppenvården är till för dig som

  • är anhörig till eller har växt upp i en familj där någon är beroende av alkohol eller andra droger
  • är förälder och oroar sig för sitt barn som dricker för mycket eller använder droger
  • är vän eller arbetskamrat till någon som dricker för mycket eller använder droger.

Erbjuder olika typer av stöd

Råd och stöd samt behandlingssamtal

Du är välkommen att ta kontakt för ett eller flera samtal oavsett om det gäller dig själv eller någon närstående. Vi arbetar utifrån lösningsinriktade och motiverande samtal för att tillsammans med dig hitta lösningar som kan förändra din livssituation. Vi har tystnadsplikt. Du kan även ringa anonymt om du vill.

Återfallsprevention – en hjälp för dig att förebygga återfall

Återfallsprevention är en behandlingsmetod som har fokus på att lära dig nya sociala färdigheter och ett nytt sätt att tänka för att bryta ett problembeteende. Metoden ger dig möjlighet att få verktyg och stöd i att öka din förmåga att känna igen risksituationer för återfall. Du får lära dig att bli mer medveten om dina tankar, känslor samt konsekvenser av problembeteendet. Du får med dig redskap och stöd i att hitta alternativa lösningar för att undvika eller hantera dessa risksituationer. Vi kan erbjuda kursen i återfallsprevention både individuellt eller i grupp beroende på vad som passar dig bäst. Kursen pågår under åtta tillfällen med en träff i veckan, samt med minst två uppföljningsträffar inom ett halvår efter avslutad kurs.

Stöd till anhöriga

Du som är anhörig kan själv ha behov av stöd i din relation till den som har problem med alkohol elelr droger, oavsett om personen själv har kontakt med öppenvården eller inte. Du är välkommen att ta kontakt för din egen del.

Motivationssamtal

Motivationssamtal är stödsamtal – i grupp eller enskilt – för dig som vill förändra din livssituation och behöver stöd att finna kraft och motivation. Samtalen hjälper dig att mobilisera dina egna resurser för att åstadkomma en förändring mot dina egna mål. Du får stöd att finna din egen motivation, ditt hopp och din vilja till förändring.

Ljuset i tunneln.

Kontakta oss

Öppenvården

Verkstadsgatan 41 (huvudingång Norrgård, en trappa upp)

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: