Lyssna på sidan Lyssna
Folksamling

Jämställdhet

Strömsunds kommun arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Det innebär att vi kvalitetssäkrar att samhällets resurser, utifrån behov, blir lika fördelade mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.

Att kommunen arbetar med jämställdhetsintegrering innebär att vi har ett jämställdhetsperspektiv. Det integrerar vi i alla verksamhetsområden i kommunen och när vi fattar beslut, planerar, utför, följer upp och utvärderar.

 

Jämställdhetsintegrering innebär konkret:

  • Att vi ska synliggöra olika förhållanden för kvinnor och män.
  • Att vi vid varje fråga som berör individer ska pröva den ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Att vi ska analysera hur en konsekvens av ett förslag kan utfalla för kvinnor respektive män.

Kontakta oss

Folkhälsorådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: