Lyssna på sidan Lyssna

Kommun­fullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. KF kan liknas med kommunens riksdag. De avgör ärenden som är av övergripande eller principiell natur eller som är särskilt betydelsefulla.

Kommunfullmäktige väljs via allmänna val vart fjärde år.

Strömsunds kommun styrs av Socialdemokraterna i samverkan med Centerpartiet.

Kommunfullmäktige beslutar om

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledmöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet. 

Mandatfördelning‌

Parti

Mandatfördelning

Socialdemokraterna

13 mandat

Centerpartiet

5 mandat

Moderaterna

8 mandat

Sverigedemokraterna

6 mandat

Vänsterpartiet

2 mandat

Rättvis demokrati

1 mandat

Ordförande

Elisabeth Lindholm (S)

Förste vice ordförande

Magnus Svensson (C)

Andre vice ordförande

Catarina Espmark (M)

Fakta

Kommun­fullmäktige har 35 ledamöter och 20 ersättare.


Sekreterare

Vakant

Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: