Lyssna på sidan Lyssna

Skapande skola 2020/2021

För läsåret 2020/2021 beviljade statens kulturråd Strömsunds kommun 638 500 kr till projekt skapande förskola och skapande skola. De skapande aktiviterna under läsåret fokuserade på självtillit, språk och rätten till ett eget uttryck.

Röd tråd genom aktiviteterna

Under läsåret 2020/2021 hade grundskolan och förskolan varsin röd tråd som band samman aktiveterna inom skapande skola och skapande förskola.

I grundskolan var det begreppen språkutveckling och självtillit.

Inom förskolan lades på fokus på barnkonventionen och rätten att bestämma över sin egen kropp, rätten till utbildning och rätten att utveckla sin kreativitet och eget uttryck.

Corona

För att undvika smittspridning av Corona genomfördes projektet med särskilda anpassningar enligt rådande restriktioner och efter folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Genomförda aktiviteter under 2020/2021

Skapande skola

Ordcirkus i åk 1 och 2. I workshops med Sara Oja handlade det om att skapa berättelser, att berätta för publik och skapa magi.


Kreativt skrivande i åk 3 och 5. Tillsammans med författaren Mattias Danielsson utvecklade eleverna det egna skriftspråket och lärde känna sig själva genom att fundera på, diskutera och skriva texter om vad det är ”att vara normal”.


Animerad film i åk 4. Eleverna lärde sig tillsammans med animatören och illustratören Malin Almén att skapa animerad film.

Animering

Ståltrådsselfie i åk 6 - 9. Med stöd av filmskaparen och konstnären Sara Norling utgick eleverna från en selfie och skapade en ny bild av sig själva. Med ståltråd, tänger, papper och penna berörde de tillsammans teman som identitet och självbild.

Ståltrådsselfie

Graffiti/spraykonst i åk 7-9. Konstnären Gustav Kaape och  högstadieelever skapade tillsammans graffiti/spraykonst med utgångspunkt i den stora frågan "Vem är Jag?".

Graffiti

Skapande förskola

Bilder i olika format. Tillsammans med konstnärinnan Marina Jonsson upptäckte barnen fler dimensioner i sitt bildskapande genom att skapa former och skulpturer i olika material som lera, ståltråd, aluminiumfolie, papper etc.

Bilder i olika format

Musiklådan. Mia Kempff skapade musik tillsammans barnen. de upptäckte nya klangvärldar och tack vare instrumenten i Mias musiklåda lät det riktigt bra!


Cirkus i förskolan. En cirkusworkshop med Nordcirkus full av glädje och utmaningar som gav både fysisk och själslig styrka och mod. Under cirkuspasset fick barnen prova på olika former av jonglering, de fick ”akrobatisera” och balansera men även fantisera och utveckla olika cirkusvarelser eller djur som man inte riktigt vet om de finns eller inte. 

Cirkus i förskolan

Barnhand som skriver inbjudan
mobil med porträtt av ståltråd

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: