Lyssna på sidan Lyssna

Socialnämndens arbetsutskott

Arbetsutskottet förbereder ärenden som rör budget, personalpolitik, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta med mera inför beslut i socialnämnden.

Mejl till politiker

Om du vill kontakta politikerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Ledamöter‌

Namn

Hemort

Telefon

Morgan Olsson (S)

Blåsjöfallet

076-146 47 29

Marie Gabrielsson (S)

Strämsund

070-519 35 34

Marie-Louice Oscarsson (C)

Strömsund

070-546 39 99

Eskil Ehnberg (M)

Strömsund

073-023 19 12

Tomas Edin (SD)

Strömsund

070-555 26 07


Ersättare

Namn

Hemort

Telefon

Jörgen Olofsson (S)

Strömsund

070-347 26 99

Eva Blomqvist (S)

Hammerdal

073-042 42 22

Marianne Eriksson (C)

Hammerdal

070-398 45 83

Viktoria Trewe (M)

Backe


Veronica Berglund (SD)

Hammerdal

070-397 95 58

Relaterad information

Fakta

Socialnämndens arbetsutskott har fem ledamöter och fem ersättare.


Ordförande

Morgan Olsson (S)


Vice ordförande
Eskil Ehnberg (M)

 

Sekreterare

Eva Lif

0670-163 17

Kontakta oss

Socialnämnden

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: