Lyssna på sidan Lyssna
Lådor med sand.

Sandning och sandupptagning

För att bekämpa halka sandar kommunen gator och vägar. Men även du som fastighetsägare har ett ansvar. Målet är att vi ska ha en trygg och säker trafikmiljö.

Kommunen har ett ansvar att sanda när det är risk för halka.

 

Vi prioriterar enligt följande:

  • Gångvägar från kommunal gata.
  • Till ytor för tillträde till kommunala parkeringsplatser.
  • Bostadsgator.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du skyldig att vid halka sanda gångbanan utanför din fastighet. Du kan hämta sand gratis på kommunens utlämningsställen.

 

Här kan du hämta sand

Ort

Utlämningsställe

Strömsund

Återvinningsstationen OK/Q8 Näsviken (gul container)

Hoting

Återvinningsstationen efter Parkgatan

Kyrktåsjö

Återvinningsstationen, centrala Kyrktåsjö

Norråker

Återvinningsstationen, centrala Norråker

Backe

Återvinningsstationen

Hammerdal

Återvinningsstationen

Rossön

Återvinningsstationen efter Bodumsvägen

Gäddede

Kommunförrådet, Storgatan


Sandupptagning

Vi börjar med sandupptagningen på kommunens gator och vägar så fort vädret tillåter och all snö försvunnit från vägbanorna. Den sker normalt enligt ordningen nedan men kan variera beroende på väderförutsättningar och snösmältning:

  • Strömsunds centrum
  • Backe/Rossön
  • Hoting/Tåsjö/Norråker
  • Gäddede
  • Hammerdal
  • Strömsunds bostadsgator

När sandsopningen startar annonserar vi det på kommunens webbplats och Facebooksida.

Vilken lag är det som styr?

Det är lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning som styr vilket ansvar kommunen och du som fastighetsägare har när det gäller gator, torg och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Så får du använda sanden

Tänk på att det är många som behöver hämta sand på kommunens utlämningsställen. Ta därför inte all sand själv! Glöm inte hink och spade!

 

Behöver du en större mängd sand kan du kontakta en grusleverantör.

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: