Lyssna på sidan Lyssna

Hundar

Att ha hund är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att din hund inte stör dina grannar eller orsakar andra olägenheter. Det är miljö- och byggnämnden som sköter tillsynen.

Att hålla hund i tätort innebär ett ansvar. Din hund får inte skrämma andra människor, den får inte helIer störa dina grannar. I flera lagar och föreskrifter finns det bestämmelser om hundar.

Störningar från hundar

Tänk på att din hund kan störa grannarna! Under dagtid går det inte att begära att hundar ska vara helt tysta. Ständigt skällande hundar kan dock vara en olägenhet som strider mot miljöbalken. I sådana fall kan miljö- och byggnämnden förelägga om åtgärder, till exempel att hunden måste hållas inomhus delar av dygnet.

Att tänka på om du känner dig störd av hundar

Att vara grannar innebär alltid en risk för att man stör varandra, exempelvis genom gräsklippning, lekande barn eller skällande hundar. Under dagtid får du acceptera att du hör grannens aktiviteter.


Tycker du att skällandet blir oacceptabelt störande, ska du i första hand kontakta hundägaren och försöka komma överens om en lösning. Om inte det hjälper kan du kontakta miljö- och byggavdelningen.

Plocka alltid upp hundbajset

I tätorterna måste du som hundägare plocka upp bajset efter din hund. Det står i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Som ansvarsfull hundägare plockar du alltid upp efter din hund på platser där många personer vistas.

Det finns hundlatriner i tätorterna

I kommunens tätorter finns hundlatriner där du kan lämna hundbajspåsar. Det är en service för att det ska vara enklare för dig som är hundägare. Kommunen tömmer hundlatrinerna med jämna mellanrum, men kommunen övertar inte ansvaret för vad din hund lämnar efter sig.

Se var hundlatrinerna är placerade i Backe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se var hundlatrinerna är placerade i Hammerdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se var hundlatrinerna är placerade i Hoting Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se var hundlatrinerna är placerade i Gäddede Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se var hundlatrinerna är placerade i Rossön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se var hundlatrinerna är placerade i Strömsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Saknas hundlatrin? Då tar du med bajset!

Om det inte finns en hundlatrin i närheten måste du plocka upp hundbajset, ta med det från platsen och sortera det som brännbart hushållsavfall, i ditt eget sopkärl. Det gäller också om en hundlatrin är fullt i väntan på tömning. Det är inte okej att lämna hundbajs eller hundbajspåsar kvar på marken på allmän plats, inte heller i vanliga skräpkorgar.

Hunden ska vara kopplad på offentliga platser

I ordningsföreskrifterna står också att hundar ska vara kopplade eller under uppsikt när de är på gator, torg och i parker. Respektera att det finns människor som är rädda för hundar. Koppla hunden när du möter andra, oavsett hur snäll den är.

Lokala ordningsföreskrifter för Strömsunds kommun Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Utdrag ur lokala ordningsföreskrifter


Hundar får inte vara på följande lekplatser

  • Backe: Skogsparken, Strandparken
  • Hoting: Folkets hus-parken
  • Hammerdal: Hammarparken, Kusdalsparken
  • Strömsund: Bergeparken, Björnparken, Gullviveparken, Höganäsparken, Montörparken, Tingshusparken, Utterparken, Vattudalstorget.


Hunden ska var kopplad på

  • övriga lekplatser
  • skolgårdar
  • förskolor
  • motions- och skidspår
  • begravningsplatser och kyrkogårdar.

Hunden i naturen

Under tiden 1 mars till 20 augusti får inte hundar springa lösa i marker där det finns vilt. Under resten av året ska hundar hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. I område där renar finns ska hunden hållas kopplad.

Fakta

Hundägarens ansvar

Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för sin hund. Det innebär att du som hundägare är skyldig att ersätta allt som din hund orsakar, oavsett om du är vållande eller inte.


Miljö- och byggavdelningen

har tillsyn så att tamdjur inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis hundskall.


Länsstyrelsen

är tillsynsmyndighet när det gäller frågor om djur som stör den allmänna ordningen. Exempelvis lösspringande hundar.


Länsstyrelsen har tillsyn om djur utsätts för vanvård.

Teknik- och serviceförvaltningen
sätter upp och sköter hundlatriner. Det finns cirka 70 stycken i kommunen.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: