Lyssna på sidan Lyssna
Blyertspenna med block.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd som är kostnadsfritt och fristående från myndigheter. Det vänder sig till dig som är 18 år och äldre och som har omfattande och långvariga psykiska funktionshinder.

Många människor med psykiska funktionshinder upplever ibland svårigheter i vardagslivet. Det personliga ombudet kan hjälpa dig att se och beskriva det behov du har av stöd och hjälp i samhället. Det personliga ombudet kan vara ditt stöd i kontakten med olika myndigheter samt stödja dig så att du får det stöd du behöver och har rätt till och som du själv önskar.


Du kan få stöd som gäller

  • din ekonomi
  • daglig sysselsättning
  • ditt boende
  • din fritid
  • att vara med dig på träffar med bland annat myndigheter.

Hur arbetar ett personligt ombud?

När du har fått ett personligt ombud tar han eller hon kontakt med dig. Ni träffas på en plats som du bestämmer så att ni får lära känna varandra. Efter det gör ni en planering tillsammans, efter dina önskemål och ditt behov av stöd. Ni arbetar sedan tillsammans utifrån planeringen så att du ska få bästa tänkbara livssituation. Att ha personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd. Med jämna mellanrum prövas ditt behov av personligt ombud.


Personligt ombud har tystnadsplikt och ingen dokumentationsplikt.

Så ansöker du om personligt ombud

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka den till adressen som står på blanketten eller genom att ansöka via den e-tjänst som finns på webbplatsen för personligt ombud.  Någon du känner kan också hjälpa dig att göra en ansökan. Huvudsaken är att du som vill ha personligt ombud uttrycker det som din egen önskan. Beskriv din situation och vad du behöver hjälp med så utförligt som möjligt. Du får sedan ett brev som talar om att ansökan har kommit in. Både blankett och e-tjänst hittar du via länken nedan.

Kontakta oss

Personligt ombud i Strömsunds kommun

Krondikesvägen 60

831 82 Östersund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: