Lyssna på sidan Lyssna

Barnets bästa vid återvändande

Strömsunds kommun driver tillsammans med Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland projektet Barnets bästa vid återvändande. Under tre år kommer vi att arbeta tillsammans med ett antal kommuner i Sverige för att förbättra förutsättningarna både för det enskilda ensamkommande barnet och för vuxna och verksamheter som möter barnet.

Många fler ensamkommande barn och ungdomar än tidigare förväntas idag återvända till sina hemländer. I och med detta står Sverige inför en stor utmaning som berör flera statliga myndigheter, men även de flesta svenska kommuner, organisationer i civilsamhället. Många yrkesroller berörs också, så som exempelvis gode män och personal vid HVB-hem. Det gemensamma ansvaret delas mellan många. För att kunna förbättra situationen för barnen måste vi därför göra insatser som stärker de aktörer och de yrkesgrupper som är direkt involverade i arbetet med att stödja barnen i deras återvändandeprocess.

Kompetens och samverkan

Projektet Barnets bästa vid återvändande ska bidra till ökad kompetens och samverkan inom området och därmed utveckla en mer hållbar återvändandeprocess. Projektet kommer alltså att fokusera på

  • kompetens hos de som möter barn som inte beviljats uppehållstillstånd
  • samordning mellan berörda aktörer och olika processer.

Projektet ska arbeta tillsammans med minst 15 kommuner under projekttiden. Strömsunds kommun har det övergripande ansvaret för projektet samt ansvarar för att upprätta och driva ett stödkontor för deltagande kommuner.

 

Migrationsverket ansvarar i projektet för att ta fram ett informationspaket och en webbaserad utbildning riktad till kommunala aktörer. Migrationsverket kommer även att stötta upp Strömsunds stödkontor i relevanta frågor, bidra med expertis under konferenser och utbildningar samt med nätverk för informationsinsamling och spridning. Migrationsverket ansvarar även för samverkansformer inom verket för att underlätta för de kommunala och regionala strukturerna i projektet.

 

Länsstyrelsen Jämtland ansvarar för spridning och samverkansstrukturer på regional nivå, även för kommuner som inte är pilotkommuner samt för att bidra med kunskaper och erfarenheter.

Målgrupp

Barn utan vårdnadshavare i asylprocess och återvändandearbete.

Mål för projektet

Målet är att öka kompetensen och samverkan mellan inblandade aktörer. Det ska vi göra genom att

  • upprätta ett stödkontor som genomför kompetensutvecklingssatsningar tillsammans med pilotkommunerna
  • utforma en webbaserad utbildning
  • genomföra konferenser
  • ta fram informationsmaterial.

Projektägare

Strömsunds kommun.

Projektpartners

Länsstyrelsen Jämtlands län.

Migrationsverket.


Alla loggor BBÅ
Barnens bästa vid återvändande (logga)

Fakta

Projektperiod

1 juli 2017 till 31 december 2020.


Finansiering

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF medfinansierar projektet).


Projektledare

Elisabeth Lindholm

Strömsunds kommun

0670-161 67


Delprojektledare

Joakim Selén

Migrationsverket


Marie Lidberg

Strömsunds kommun


Fondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Jämtlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AMIF-flagga

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: