Lyssna på sidan Lyssna
Diskbänk med glas och rinnande vatten.

Avgifter och regler

Kommunens vatten och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgift och brukningsavgift. Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten är nämligen finansierad med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutar kommunfullmäktige.

Om din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp har du rätt att koppla in dig på kommunens VA-anläggning om du lämnar in en ansökan. När vi har upprättat en förbindelsepunkt debiterar vi dig en anläggningsavgift, det är en engångsavgift.


Anläggningsavgiftens storlek beror på

  • antal och typ av anslutningar (dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten)
  • antalet lägenheter eller byggnadsenheter
  • fastighetens storlek (tomtytan).

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften består av två fasta delar och en rörlig del.

Fast brukningsavgift

Den fasta delen är en grundavgift för vatten- och avloppsanslutningen och en avgift som beror på antalet anslutna lägenheter eller byggnadsenheter.

Rörlig brukningsavgift

Den rörliga delen beror på hur mycket vatten fastigheten använder, det mäts med vattenmätare. Finns ingen vattenmätare debiterar vi en schablonavgift.

Vattenavläsning

Vi skickar ut avläsningskort till dig som fastighetsägare en gång om året för att registrera vattenförbrukningen. Avläsningen ligger till grund för hur stor den beräknade förbrukningen ska vara. Debiteringssystemet ser till att du alltid betalar för uppmätt förbrukning. När du som abonnent skickar in ditt årliga avläsningskort kan vi reglera eventuell avvikelse på din nästa faktura.

Vad gäller vid husförsäljning?

Om du säljer din fastighet ska du vid överlåtelsen meddela mätarställningen till oss via vår e-tjänst eller kontakta kundtjänst, se Kontakta oss-rutan. Gör du anmälan via vår e-tjänst ska både säljare och köpare signera med e-legitimation. Vi skickar alltid en slutfaktura till säljaren.

Bra att veta om fakturor

Kostnaden för renhållning kommer på samma faktura som vatten och avlopp. Du har möjlighet att få den som e-faktura. Komplettera gärna e-faktura med autogiro.

Vi skickar ut fakturorna en gång i kvartalet.

Information om e-faktura

Information om autogiro

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: