Lyssna på sidan Lyssna

Returpapper

Från och med 1 januari 2022 är det kommunen som har ansvaret för att samla in och återvinna returpapper i Sverige.

För hushållen blir det ingen större skillnad

Det kommunala ansvaret innebär ingen större skillnad för hushållen i Strömsunds kommun. Returpapper ska sorteras ut från hushållsavfallet och lämnas i återvinningsbehållaren för tidningar och returpapper på någon av kommunens återvinningscentraler (ÅVC), eller vid återvinningsstationerna (ÅVS), där du lämnar förpackningar. Om du har ett särskilt kärl för returpapper där du bor, lägger du tidningar och returpapper där som tidigare.

Fastighetsägare och verksamheter kan behöva teckna nytt avtal

För fastighetsägare och verksamheter som idag har avtal med en entreprenör som hämtar returpapper vid fastigheten innebär det att dessa avtal måste sägas upp. Istället ska, Lundstams Åkeri & Återvinning AB som är den leverantör Strömsunds kommun har handlat upp kontaktas. Lundstams Åkeri & Återvinning AB når du på telefon: 063-57 60 60 eller via mejl: info(a)lundstams.se

Detta är returpapper

Returpapper definieras som dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, pocketböcker, kontorspapper, skriv- och ritpapper samt liknande produkter av papper.

Återvinning är energismart

Fibrerna i tidningar och papper kan användas om igen och bli till nya tidningar.

Allt kan återvinnas. Även böcker med hård pärm kan återvinnas om den hårda pärmen avlägsnas innan den läggs i återvinningsbehållaren.

Tänk på!

Papperskassen som du burit dina tidningar eller returpapper i lägger du i behållaren för pappersförpackningar. Ta även bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning.

Detta är inte returpapper

Sådant som av misstag hamnar i återvinningsbehållaren för tidningarna och returpapper är kuvert, post-it-lappar, julklapps- och presentpapper och böcker med hård pärm.

Hand håller i telefon, där du ser sorteringsguiden.

Det lätt att sortera rätt!

Skriv in vad du vill bli av med så får du veta hur det ska sorteras.

Till sorteringsguiden

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: