Lyssna på sidan Lyssna

Avfall i företag, föreningar och organi­sa­tioner

Kommunen samlar in mat- och restavfall från företag, föreningar och organisationer. Kommunen har däremot ingen skyldighet att hämta ert verksamhetsavfall. Det kan ni lämna på någon av våra återvinningscentraler. Vi tar då betalt enligt taxan.

Kommunen tömmer era avfallskärl om hämtningsstället ligger efter sopbilens ordinarie färdväg.


Hämtning av kärlavfall utanför sopbilens hämtningsområde kan eventuellt ske, förvaltningen gör en prövning för varje tillfälle och plats. Vi debiterar ett framkörningstillägg som är lika med sopbilens timpris.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: