Lyssna på sidan Lyssna

Ledamöter

Miljö- och byggnämndens ledamöter och ersättare under mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.

Mejl till politiker

Om du vill kontakta politikerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.


Ledamöter

Ledamöter

Hemort

Telefon

Tomas Jangenmalm (S)

Strömsund

070-358 83 18

Zelimkahn Ismailov (S)

Hammerdal

072-278 25 28

Magnus Svensson (C)

Gåxsjö

070-628 94 31

Herman Holmquist (M)

Strömsund

070-575 95 14

Eleonor Dyvinger Gjersvold (SD)

Strömsund

070-297 95 44Ersättare

Namn

Hemort

Telefon

Fredrik Nyqvist (S)

Jormvattnet

070-530 17 14

Curt Jonsson (S)

Edet

073-025 12 21

Leif Jonsson (C)

Görvik

070-557 39 95

Marian Strane (M)

Görvik

070-219 22 72

Robert Gjersvold (SD)

Strömsund

070-358 83 18

Relaterad information

Fakta

Miljö- och byggnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.


Ordförande

Tomas Jangenmalm (S)


Vice ordförande
Herman Holmquist (M)


Sekreterare

Anna Thuresson

0670-163 95

Kontakta oss

Miljö- och byggnämnden

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: