Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Bild på skolböcker.

Elev- och föräldrainflytande Fjällsjöskolan

Elev- och föräldrainflytandet i våra kommunala skolor är viktigt för utveckling och motivation. Det bidrar också till att stärka relationerna mellan hem och skola.

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att elever och vårdnadshavare är med och påverkar skolans utveckling. Vi bjuder in till delaktighet i verksamheten – kom också gärna och hälsa på oss i skolan!

Föräldrasamverkan

En gång per termin bjuder vi in till individuella utvecklingssamtal. Föräldramöten genomför vi minst en gång per läsår.

Samverkan mellan skola, elev och hemmet framhålls som en viktig del i skolans arbete.  Vi skickar varje vecka hem veckobrev i årskurs F–6. 

Elevråd

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever är det viktigt att eleverna har inflytande och möjlighet att påverka. Varje klass har eget klassråd där de diskuterar aktuella frågor för eleverna. Dessutom har klasserna egna representanter i elevrådet. Elevrådet kan lyfta och driva frågor som är viktiga för alla elever på skolan.

  • Besluta om sådant som rör eleverna.
  • Vara en länk mellan elever och lärare/skolans ledning.
  • Diskutera frågor som klasserna tagit upp.
  • Arrangera temadagar och andra aktiviteter på skolan.
  • Verka för en bättre skola.

Kontakta oss

Fjällsjöskolan

Läkarvägen 22

883 72 Backe

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: