Lyssna på sidan Lyssna

Miljötillsyn

Miljö- och byggavdelningen arbetar med tillsynen av miljöskydd i kommunen. Målet med miljötillsynen är att minska påverkan på vår hälsa och miljö. För att nå målet arbetar vi bland annat med inspektion och med information. Tillsynarbetet utgår ifrån reglerna i miljöbalken.

Miljöbalkens regler gäller alla

Alla, både privatpersoner, föreningar och företag, är skyldiga att följa miljöbalkens regler. Särskilt viktiga är de allmänna hänsynsreglerna som finns i andra kapitlet. Dessa regler anger bland annat att:

  • Välja bästa platsen för verksamheten/åtgärden.
  • Ha kunskap om de risker som finns med verksamheten/åtgärden.
  • Välja de minst skadliga kemikalierna.
  • Använda den bästa tillgängliga tekniken.
  • Hushålla med energi och råvaror.
  • Minska på avfallets mängd och farlighet.

Förebyggande åtgärder ska vara rimliga

Om det finns en risk för att vår hälsa eller miljön kan påverkas av en åtgärd du planerar är du skyldig att göra någonting åt det. Kravet på förebyggande åtgärd följer med hur stor risken är och hur stor verksamheten är. Dessa åtgärder ska vara tekniskt och ekonomiskt möjliga samt miljömässigt motiverade.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: