Lyssna på sidan Lyssna

Politiska föreningar

Brattbäckens centerkvinnor

Kontaktperson: Lotta Lindström
Lövvik 580
833 59 Hoting
0671-500 63

Centerns kommunkrets

Kontaktperson: Mats Gärd
Storgatan 4
833 35 Strömsund
070-605 84 54
Mejl: info.fyrasgard@gmail.com

Fjällsjö-Bodums socialdemokratiska förening

Kontaktperson: Ulf Sjölen
Noret 207
880 50 Backe
070-390 20 12
Mejl: ulf.sjolen@gmail.com

Flåsjöbygdens socialdemokratiska förening

Kontaktperson: Karin Näsmark

Havsnäs 182

833 95 Strömsund

070-232 26 85

Mejl: karin.nasmark@gmail.com

Frostvikens socialdemokratiska förening

Kontaktperson: Morgan Olsson

Blåsjöfallet 230

833 98 Gäddede

070-235 17 79

Mejl: morgan.olsson@gmail.com

Hammerdals socialdemokratiska förening

Kontaktperson: Bertil Johansson
Fyrån 445
833 49 Hammerdal
0644-107 27, 072-707 08 10

Hotings socialdemokratiska förening

Kontaktperson: Petra Monwell
Flyn 160
833 59 Hoting
073-807 43 92
Mejl: petramonwell@hotmail.com

Miljöpartiet

Kontaktperson: Greger Rönnqvist

Grelsgårdsvägen 12

833 35 Strömsund

070-648 07 15

Moderaterna i Jämtlands län, Strömsundskretsen

Kontaktperson: Simon Högberg
Storgatan 10C
833 35 Strömsund
073-844 98 32
Mejl: simon.hogberg@moderat.se

Norråkers socialdemokratiska förening

Kontaktperson: Lars Andréasson
Abborholmberget 245
833 91 Norråker
0671-301 38, 070-600 69 00
Mejl: lars.andreasson@stromsund.se

Rättvis demokrati

Kontaktperson: Mona Bjurström
Storgatan 10 C
833 35 Strömsund
070-293 66 95

Mejl: mona.bjurstrom@hotmail.com

Ssu Strömsund

Kontaktperson: Charlie Jansson

Storgatan 10b

833 35 Strömsund

076-141 99 66

Mejl: ssustromsund@gmail.com

Strömsunds arbetarekommun

Kontaktperson: Evan Roos
Box 43
833 21 Strömsund
0670-61 10 34

Webbplats: Socialdemokraterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mejl: stromsundsarbetarekommun@tele2.se

Strömsunds socialdemokratiska förening

Kontaktperson: Elisabeth Lindholm
Västra Egnahemsgatan 21
833 31 Strömsund
0670-61 40 08
Mejl: elisabeth.lindholm0509@gmail.com

Strömsunds S-kvinnor

Kontaktperson: Lena Johansson
Lövberga 745
833 95 Strömsund
070-200 57 73
Mejl: 067021052@bredband.net

Vänsterpartiet Strömsunds kommun

Kontaktperson: Gert Norman
070-601 72 64

Webbplats: Vänsterpartiet Länk till annan webbplats.
Mejl: gert.co@icloud.com

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Centralbiblioteket, Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: