| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna
Vandring i Frostviken

Turism i Strömsunds kommun

Turismen är en betydande näring i kommunen. En näring som successivt byggs ut för att svara upp mot dagens krav på valmöjligheter och bra service. Omsättningen ökar stadigt, detta visar undersökningar som gjorts. Duktiga entreprenörer och arrangörer bidrar starkt till detta.

Strömsund turism har under åren 2000–2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 & 2022 tagit fram information om vilka ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter turismen i kommunen ger. Till vår hjälp har vi bland annat använt den så kallade turistekonomiska modellen, TEM. Rapporten visar att 2022 omsatte turismen i kommunen 248 miljoner kronor. (229 miljoner kronor 2019)

Strömsunds kommun

 • 248 miljoner kronor, i total turismomsättning
 • 134 årssysselsatta, främst inom logi och restaurang.
 • 17,4 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen.
 • 8,8 miljoner kronor i totala skatteintäkter till regionen.
 • Transport (i huvudsak bensin/drivmedel) är vår omsättningsmässigt största bransch med drygt 120,5 miljoner kronor.
 • Genomfartsresenärer är vår omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 75 miljoner kronor.
 • Camping, inklusive campingstugor, är vår vanligaste kommersiella övernattningskategori med 45 procent av samtliga kommersiella övernattningar.
 • Fritidshus är den vanligaste övernattningskategorin med 53 procent av samtliga övernattningar.
 • Av 93 633 utländska övernattningar i 6 hotell, 4 stugbyar, 7 vandrarhem och 12 campingplatser (SCB) samt fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/vänner och fritidshus för 59,5 procent.
 • Norskar är största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, stugby, vandrarhem och camping enligt SCB.
 • Beräknad omsättning för utländsk turism enligt ovan är cirka 43,3 miljoner kronor eller 29 procent i motsvarande andel av turismomsättningen.
 • För mer detaljerad information gällande ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter, läs TEM-mätningen längst upp på denna sida.

Fiske

 • 52 fiskevårdsområden/föreningar.
 • Det säljs cirka 22.000 fiskekort i kommunen, varav 4.000 fiskekort på renbetesfjäll.
 • Ett sålt fiskekort motsvarar cirka tre fiskedygn.
 • 50 procent av korten säljs till icke länsbor.

Skoter

 • Skoteralliansen består av 17 skoterklubbar.
 • Det finns 36.269 snöskotrar registrerade i länet varav 5.293 av dessa är registrerade i Strömsunds kommun.

Länet

 • Länets besökande turister omsätter drygt 6,57 miljarder kronor per år.
 • 2021 hade länet 12,3 miljoner kommersiella gästnätter.
 • Det finns över 30 gårdsmejerier i länet, vilket är mer än hälften av alla gårdsmejerier i Sverige.

Sverige

 • Turismkonsumtionen ökade med 16 procent under år 2021
  Den totala turismkonsumtionen i Sverige uppgick till 249 miljarder kronor år 2021. Den största delen, 192 miljarder, var svenskars egen turismkonsumtion i Sverige. Resterande 57 miljarder var konsumtion från utländska besökare. Jämfört med föregående år så ökade den totala turismkonsumtionen med 16 procent.
 • Medelantalet sysselsatta minskade med 2 procent under år 2021
  År 2021 uppgick medelantalet sysselsatta inom turism till drygt 101 000 vilket är en minskning med 2 procent jämfört med år 2020. Antalet arbetade timmar ökade däremot jämfört med föregående år vilket tyder på att allt fler antingen arbetar fler timmar eller arbetar heltid.

Fakta

TEM 2017

Vill du veta mer?

I TEM-rapporten finns mer detaljerad information om turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter. Vill ni ta del av rapporten så kontakta Strömsund turism

0670-164 00.

Kontakta oss

Strömsund turism

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: