Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter serverings­tillstånd

Kommunfullmäktige har tagit beslut om vilka ansökningsavgifter som ska gälla för serveringstillstånd. Avgiften beräknas genom att handläggningstiden multipliceras med gällande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser.


Avgifter för olika typer av tillstånd (timavgift 1 096 kr/tim)

Typ av tillstånd

Tid

Avgift

Stadigvarande serveringstillstånd

12 timmar

13 152 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

7 timmar

7 602 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap

1 timme

1 096 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning

3 timmar

3 288 kronor

Stadigvarande ändring av befintligt serveringstillstånd (sortiment, serveringstid, serveringsyta, catering)

5 timmar

5 480 kronor

Tillfällig ändring av befintligt serveringstillstånd högst fem tillfällen per ansökan (sortiment, serveringstid, serveringsyta, catering)

2,5 timme

2 740 kronor

Godkännande av lokal för cateringverksamhet

1 timme

1 096 kronor

Examination av kunskapsprov

1,5 timme

1 644 kronor

Godkännande av nya bolagsmän

5 timmar

5 480 kronor

Anmälan av kryddning av spritdrycker

1 timme

1 096 kronor

Anmälan av provsmakning

1 timme

1 096 kronor

*Timavgift (2024): 1 096 kr/tim.Tillsynsavgifter

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen, både en fast och en rörlig tillsynsavgift.


Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten.

Restaurangrapporten ska lämnas in en gång per år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl.


Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar miljö- och byggavdelningen en påminnelse. Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport: 1 timme.

Fast tillsynsavgift

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift, den motsvarar en handläggningstimme à 1 096 kronor år 2024.

Så räknar vi ut tillsynsavgiften

Rörlig avgift per år, antal tillsynstimmar multiplicerat med timpriset 1 096 kronor.

Avgift för fast tillsynsavgift

Årsomsättning alkoholdryckerAvgift

–50 000


1 timme

50 001–100 000


1,5 timme

100 001–150 000


2 timmar

150 001–250 000


3 timmar

250 001–500 000


5 timmar

500 001–1 000 000


7 timmar

1 000 001–2 000 000


10 timmar

2 000 001–


12 timmar


Tillsynsavgiften grundas på omsättningen av alkoholdrycker närmast föregående kalenderår. Hela avgiften faktureras en gång per år för stadigvarande tillstånd.


Vid ägarbyte ska tillsynsavgiften grundas på föregående års omsättning av alkoholdrycker, om det inte finns andra kända uppgifter att grunda avgiften på.


För nya serveringstillstånd ska avgiften för tillsyn under det första kalenderåret debiteras för faktisk tillsynstid.

Tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd ingår i avgiften för tillståndsprövningen.

Betalning

Du ska betala avgiften samtidigt som du skickar in ansökan. Avgiften ska täcka kostnaderna för själva prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd.

Så betalar du

  • Sätt in pengarna på bankgiro 991-1918
  • Ange tydligt följande uppgifter på inbetalningsblanketten eller i meddelanderaden om du betalar via din internetbank (exempel):
    Sökande bolag: Restaurangproffsets Kök & Bar AB
    Ansökan avser: Permanent serveringstillstånd
    Märk betalningen med 31346-3-363

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: